Kamerstuk 2003-2004, 25734 nr. 8: Tracévaststelling rijksweg 33, gedeelte Spijk-Eemshaven; Brief minister inzake haar beleid ten aanzien van de N33, conform de toezegging van de minister van LNV

Tracévaststelling rijksweg 33, gedeelte Spijk-Eemshaven; Brief minister inzake haar beleid ten aanzien van de N33, conform de toezegging van de minister van LNV

Gepubliceerd op: 31-03-2004


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht