Kamerstuk 2009-2010, 32052 nr. 22: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure …

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid); Motie; Motie Sterk en De Krom over verlenging van de termijn voor partners voor het aanvragen van verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf of onbepaalde tijd tot vijf jaar

Gepubliceerd op: 16-02-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht