Kamerstuk 2009-2010, 32052 nr. 30: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure …

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid); Amendement; Amendement De Krom/De Roon, ter vervanging van nr. 28, over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven.

Gepubliceerd op: 18-02-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht