Kamerstuk 2009-2010, 32123-B nr. 14: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 ; Brief regering; Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke…

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 ; Brief regering; Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds

Gepubliceerd op: 06-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht