Kamerstuk 2009-2010, 32123-B nr. 5: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris ter toezending van afschriften van de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds en van het provinciefonds

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris ter toezending van afschriften van de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds en van het provinciefonds

Gepubliceerd op: 06-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht