Kamerstuk 2009-2010, 32123-B nr. 6: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris ter beantwoording van vragen van het lid Heijnen (PvdA) over de financiering van de nazorgfondsen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris ter beantwoording van vragen van het lid Heijnen (PvdA) over de financiering van de nazorgfondsen

Gepubliceerd op: 17-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht