Kamerstuk 2009-2010, 32123-C nr. 5: Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010; Brief regering; Kabinetsstandpunt advies Raad voor de financiële verhoudingen 'Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk…

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010; Brief regering; Kabinetsstandpunt advies Raad voor de financiële verhoudingen 'Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies'

Gepubliceerd op: 26-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht