Kamerstuk 2009-2010, 32123 nr. 36: Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Brief minister ter aanbieding adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Brief minister ter aanbieding adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Gepubliceerd op: 06-10-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht