Kamerstuk 2009-2010, 32123 nr. 44: Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie om ervoor te zorgen dat de heroverwegingscommissies hun rapporten gelijktijdig aan de Kamer en aan de (vice)premier(s) toe te zenden

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie om ervoor te zorgen dat de heroverwegingscommissies hun rapporten gelijktijdig aan de Kamer en aan de (vice)premier(s) toe te zenden

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht