Kamerstuk 2009-2010, 32123 nr. 49: Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie over concrete invulling betekenisvolle visie op heroverwegingsrapporten

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Motie over concrete invulling betekenisvolle visie op heroverwegingsrapporten

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht