Kamerstuk 2009-2010, 32123-A nr. 95: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2009

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2009

Gepubliceerd op: 23-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht