Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 12: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Gewijzigd amendement om de korting op bijdrage macroproblematiek van de bekostiging…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Gewijzigd amendement om de korting op bijdrage macroproblematiek van de bekostiging politie (boven)regionaal en landelijk ongedaan te maken

Gepubliceerd op: 19-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht