Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 30: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Motie met het verzoek om uit te spreken dat ook gemeenten en provincies maximaal 13%…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Motie met het verzoek om uit te spreken dat ook gemeenten en provincies maximaal 13% van de totale personeelskosten zouden mogen uitgeven aan de inhuur van externen

Gepubliceerd op: 26-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht