Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 34: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Motie met vraag om overleg met het IPO, opdat de provincies zich concentreren op…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Motie met vraag om overleg met het IPO, opdat de provincies zich concentreren op onderwerpen en beleidsterreinen die bovengemeentelijk en regionaal van aard zijn

Gepubliceerd op: 26-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht