Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 4: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris bij het Besluit tot intrekking Bijdragebesluit kosten opsporing…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris bij het Besluit tot intrekking Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006

Gepubliceerd op: 02-10-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht