Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 41: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief minister met reactie op motie Kuiken (nr. 19) om te onderzoeken of een centrale…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief minister met reactie op motie Kuiken (nr. 19) om te onderzoeken of een centrale unit voor politiemensen die het slachtoffer zijn van geweld meerwaarde heeft

Gepubliceerd op: 04-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht