Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 70: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief regering; Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief regering; Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV)

Gepubliceerd op: 15-07-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht