Kamerstuk 2009-2010, 32123-VII nr. 71: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgang van de bestuursakkoorden Rijk-gemeenten en Rijk-provincies…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgang van de bestuursakkoorden Rijk-gemeenten en Rijk-provincies. Tevens aanbieding van de evaluatie Bestuursakkoorden uitgevoerd door Twijnstra Gudde.

Gepubliceerd op: 26-07-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht