Kamerstuk 2009-2010, 32123-VIII nr. 138: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van OCW en de Sts van BZK

Gepubliceerd op: 05-07-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht