Kamerstuk 2009-2010, 32123-VIII nr. 145: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Mededeling dat de kabinetsreactie over het Advies van de Onderwijsraad …

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Mededeling dat de kabinetsreactie over het Advies van de Onderwijsraad 'Ouders als partners' wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet

Gepubliceerd op: 15-07-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht