Kamerstuk 2009-2010, 32123-VIII nr. 35: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris over stand van zaken uitvoering motie Depla, Slob en Biskop over de…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris over stand van zaken uitvoering motie Depla, Slob en Biskop over de beste manier waarop brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd

Gepubliceerd op: 13-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht