Kamerstuk 2009-2010, 32123-X nr. 143: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op correspondentie tussen Commissie Defensie en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op correspondentie tussen Commissie Defensie en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze-Rijen over geluidshinder rondom de vliegbasis Gilze-Rijen

Gepubliceerd op: 05-08-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht