Kamerstuk 2009-2010, 32123-X nr. 27: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 14 oktober 2009 over Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2008 en…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 14 oktober 2009 over Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2008 en antwoorden op vragen over functie IGK en andere toezichthoudende organen Defensie

Gepubliceerd op: 17-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht