Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 15: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Amendement om de bezoldiging…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Amendement om de bezoldiging van de minister van Wonen, Wijken en Integratie te korten

Gepubliceerd op: 28-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht