Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 18: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag wetgevingsoverleg op…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag wetgevingsoverleg op 26 november 2009 over het begrotingsonderzoek VROM 2010

Gepubliceerd op: 08-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht