Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 2: Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2010

Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2010

Gepubliceerd op: 21-09-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht