Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 21: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief minister ter aanbieding…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief minister ter aanbieding van het verbeterplan financiële functie van VROM

Gepubliceerd op: 10-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht