Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 22: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Amendement voor het toekennen…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Amendement voor het toekennen van extra financiële middelen aan de VROM Inspectie voor het bevorderen van de naleving van de milieuwetgeving

Gepubliceerd op: 24-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht