Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 25: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om maatschappelijke…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om maatschappelijke kosten en baten convenanten voor uitvoering van het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid te onderzoeken

Gepubliceerd op: 18-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht