Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 39: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om ervoor te zorgen dat…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om ervoor te zorgen dat er in nieuw in te richten winkelcentra ruimte beschikbaar komt voor kleinere ondernemers

Gepubliceerd op: 18-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht