Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 48: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om de aanbevelingen van…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie om de aanbevelingen van de Brandraad t.a.v. verbetering brandpreventiebeleid voor stallen te vertalen naar beleidsvoornemens

Gepubliceerd op: 19-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht