Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 5: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris over…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief staatssecretaris over uitkomsten van overleg met minister-president Rüttgers van de Duitse deelstaat Nordhein-Westfalen over geluidshinder van AWACS-vliegtuigen in omgeving NAVO-basis Geilenkirchen

Gepubliceerd op: 01-10-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht