Kamerstuk 2009-2010, 32123 XI nr. 62: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Internationale…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Internationale VROM/WWI Agenda

Gepubliceerd op: 25-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht