Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 64: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering;…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgangsrapportage AWACS

Gepubliceerd op: 07-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht