Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 65: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op de…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het zgn. Nimby-besluit

Gepubliceerd op: 15-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht