Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 69: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie; Motie Jansen c.s. over…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Motie; Motie Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012

Gepubliceerd op: 20-05-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht