Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 72: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Rapportage…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Rapportage VROM-Inspectie Actualiteit en Handhaving Bestemmingsplannen

Gepubliceerd op: 27-05-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht