Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 76: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op motie Jansen c.s. inzake geluidsreductie Navo-vliegbasis Geilenkirchen (32123 XI, nr. 69)

Gepubliceerd op: 22-06-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht