Kamerstuk 2009-2010, 32123 XIV nr. 172: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie; Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over inzichtelijk maken van de uitgaven voor externe…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie; Motie Snijder-Hazelhoff c.s. over inzichtelijk maken van de uitgaven voor externe overheidscommunicatie

Gepubliceerd op: 18-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht