Kamerstuk 2009-2010, 32123 XIV nr. 174: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op verzoek Ormel inzake de situatie van de dieren in de…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op verzoek Ormel inzake de situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen en wintersterfte

Gepubliceerd op: 16-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht