Kamerstuk 2009-2010, 32123 XIV nr. 190: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op de motie-Ormel c.s. over bijvoeren in de spoor A-gebieden

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op de motie-Ormel c.s. over bijvoeren in de spoor A-gebieden

Gepubliceerd op: 26-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht