Kamerstuk 2009-2010, 32123 XIV nr. 191: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Uitvoering van de motie-Ormel c.s. (Kamerstuk 32123 XIV, nr. 181) over het…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Uitvoering van de motie-Ormel c.s. (Kamerstuk 32123 XIV, nr. 181) over het bjivoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom

Gepubliceerd op: 31-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht