Kamerstuk 2009-2010, 32123-XIV nr. 194: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Ontwerp besluiten Natura 2000-gebieden in de kustzone

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Ontwerp besluiten Natura 2000-gebieden in de kustzone

Gepubliceerd op: 20-04-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht