Kamerstuk 2009-2010, 32123-XIV nr. 199: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010

Gepubliceerd op: 19-05-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht