Kamerstuk 2009-2010, 32123-XIV nr. 217: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Instellen Commissie voor de evaluatie van het beheer van grote grazers in…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief regering; Instellen Commissie voor de evaluatie van het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen

Gepubliceerd op: 19-07-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht