Kamerstuk 2009-2010, 32123-XIV nr. 29: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief minister over de status van de Natura 2000-beheerplannen voor de 162 gebieden

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Brief minister over de status van de Natura 2000-beheerplannen voor de 162 gebieden

Gepubliceerd op: 19-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht