Kamerstuk 2009-2010, 32123-XIV nr. 43: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie om bij opstellen integrale natuurwet ecologische effecten van bij Crisis- en…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie om bij opstellen integrale natuurwet ecologische effecten van bij Crisis- en herstelwet gewijzigde onderdelen van de Natuurbeschermingswet te betrekken

Gepubliceerd op: 24-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht