Kamerstuk 2009-2010, 32123-XV nr. 66: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010; Brief regering; Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010; Brief regering; Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen

Gepubliceerd op: 19-08-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht