Kamerstuk 2011-2012, 25834 nr. 70: Problematiek rondom asbest; Brief regering; Reactie op de brief van de Stichting Asbest Advies Centrum (AAC) inzake voorstellen om de kwaliteit en het naleefgedrag in de asbestsector te verbeteren

Problematiek rondom asbest; Brief regering; Reactie op de brief van de Stichting Asbest Advies Centrum (AAC) inzake voorstellen om de kwaliteit en het naleefgedrag in de asbestsector te verbeteren

Gepubliceerd op: 01-02-2012


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht