Kamerstuk 2013-2014, 34009-(R2035) nr. 4: Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de…

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

Gepubliceerd op: 04-09-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht